رایحه ابتدایی اسپری با بوی مرکبات و برگاموت آغاز می شود. رایحه میانی گیاه یلانگ یلانگ، رایحه گل، گیاه سیکلامن و چوب رزوود است و با رایحه های گیاه پاتچولی، چوب درخت سدر و چوب صندل به پایان می رسد.

ساعات کاری

شنبه - چهارشنبه 9:00 - 17:00
پنجشنبه 11:00 - 15:00
جمعه بسته

دسترسی سریع

    خبرنامه