نت ابتدایی این اسپری شامل بوی زنجفیل و فلفل است. نت میانی شامل بوی نعنا، چوب درخت سدر و مریم گلی ست و رایحه پایانی این اسپری بوی عنبرو چوب عود، گل لادن، علف و تیور و گیاه پاتچولی است.

ساعات کاری

شنبه - چهارشنبه 9:00 - 17:00
پنجشنبه 11:00 - 15:00
جمعه بسته

دسترسی سریع

    خبرنامه